top of page

Regulamin

1. Strona internetowa  www.szkoleniamedycynaestetyczna.com uczestniczy w doskonaleniu wiedzy lekarzy i przekazywaniu jej innym lekarzom. Jest stroną www informacyjną, nie komercyjną, pomagającą w rozwoju edukacji określonej w art. 56 Kodeksu Etyki Lekarskiej.

2. Uczestnictwo modelek/li pokazowych jest niekomercyjne, są oni uczestnikami edukacyjnymi czyli  pomagającymi w przekazywaniu wiedzy pomiędzy lekarzami. W/w modelki/le uczestniczą bezpłatnie w zabiegach pokazowych, dokonując jedynie rekompensaty poniesionych kosztów zabiegów. Modelki /le pokazowi muszą wyrazić zgodę na fotografowanie i wideo oraz udostępnienie ich wizerunku.

3. Zabiegi pokazowe  w celu realizacji pkt 1 i 2 są wykonywane w  Klinice przy ul. Adama Branickiego 12 lok U1 kod pocztowy 02-998 Warszawa, Health&More sp. z o.o., NIP 9512467237. Ilość zabiegów pokazowych jest ograniczona.

4. W/w zabiegi pokazowe odbywają się podczas wizyty osobistej modelki/modela w Klinice zlokalizowanej pod adresem wymienionym w pkt 3 powyżej, w terminie wskazanym przy rezerwacji terminu zabiegu pokazowego.

5. Dane kontaktowe:

www.szkoleniamedycynaestetyczna.com     

email: modelkidlamedycynyestetycznej@interia.pl

Tel: 724-645-568 

6. Modelka/l pokazowa/y, dokonując rejestracji na zabieg pokazowy jest zobowiązana/y wypełnić formularz umówienia zabiegu pokazowego – formularz rejestracyjny, podając swoje imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, e-mail, telefon kontaktowy oraz termin wizyty.

7. Modelka/l pokazowa/y ma prawo odwołać wizytę na 24 h przed zaplanowanym terminem zabiegu pokazowego  bez konieczności podania przyczyny oraz bez żadnych konsekwencji. W celu odwołania zaplanowanego terminu zabiegu pokazowego należy o tym poinformować  poprzez wysłanie wiadomości e-mail bądź sms na dane kontaktowe podane w niniejszym Regulaminie pkt 5 w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym.

8.W przypadku, gdy modelka/l pokazowa/y nie skorzysta z uprawnienia odwołania wizyty opisanego w pkt 7 powyżej, a nie stawi się na wizytę w zarezerwowanym terminie, podlega karze umownej w wysokości 100,00 zł, która wykorzystana będzie m. innymi na pokrycie kosztów (fotografa, dezynfekcji gabinetu, … itd). Termin płatności w/w kary umownej to 14 dni od dnia nie wykorzystania zarezerwowanego terminu wizyty.  

9. Dane osobowe modelek/li pokazowych przetwarzane będą przez firmę Health&More sp. z o.o. ul. Adama Branickiego 12 lok U1 kod pocztowy 02-998 Warszawa, NIP 9512467237 w celu realizacji pokazowych zabiegów, informowaniu o zabiegach drogą mailową lub poprzez wiadomość sms oraz realizacji założeń opisanych w pkt 1 i 2 niniejszego regulaminu. Firma Health&More sp. z o.o. gwarantuje model/k/om pokazowym prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych w powyższych celach . Podanie danych jest dobrowolne. Modelka/l ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych osobowych.

10. Modelka/el powierza Health&More sp. z o.o. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

bottom of page